Guns N' Roses - November Rain (intro)

z 1 z-fghjkg kKkjhQ QQkjj KKkkjl KKkkjl KKJ-HH J-H-G
jklkjkh KKkkjl KKJ-HH J-H-J-H KKkkjl KKJ-HH J-H-G KKkkjl
jjk-lJ-H-G-F

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License